dilluns, 27 de setembre de 2010

Benviguda dels professors a l'escola


Cartells de benvinguda per al alumnes del curs 2010-2011

dilluns, 20 de setembre de 2010

Full informatiu de setembre de 2010
Beques a l'estudi per a l'alumnat amb bon rendiment escolar a l'ESO

Són beques per compensar la manca d'ingressos a conseqüència de la dedicació a l'estudi, per tal d'evitar que l'alumne o alumna abandoni els estudis per raons econòmiques.

Va dirigit a l'alumnat que ha acabat l'ESO en centres públics de Catalunya amb una nota mitjana igual o superior a vuit i vol cursar ensenyaments postobligatoris de batxillerat, formació professional, ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, ensenyaments musicals o esportius.

dimecres, 15 de setembre de 2010

Ajust per a Batxillerat

Beques i ajuts a l’estudi de caràcter general i de mobilitat

Aquesta convocatòria recull les beques següents:
  • Beques de caràcter general per estudiar en la comunitat autònoma de residència: ajuts de compensació, per a desplaçament, per a residència fora del domicili familiar, per a material, suplement bàsic i per a despeses d'escolarització.
  • Beques de mobilitat per estudiar en una comunitat autònoma diferent de la del domicili familiar.

divendres, 3 de setembre de 2010

Ajuts per a material escolar

Ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic


Són ajuts de fins a 105€ a l'alumnat que compleix els requisits per a l'adquisició de llibres de text, material didàctic complementari i informàtic. Es considera material informàtic el material necessari per participar en el programa de llibres de text en format digital (eduCAT1x1) del Departament d'Educació.

A qui va dirigit?

A les famílies de l'alumnat d'educació primària i educació secundària obligatòria de centres educatius sostinguts amb fons públics.